NOSAB Köknar Cad. No: 40, 16140 Nilüfer/Bursa-Turkey – +90 224 410 00 88

Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

 • Kalite, Çevre ve İSG Politikamız;
 • Müşterilerimizi memnun etmek ve potansiyel müşterilerimiz üzerinde güven uyandırabilmek için en yüksek kaliteyi sunmalıyız.
 • Şirket olarak sorumluluklarımız arasında; iş kazalarını engellemek, meslek hastalıklarının önüne geçmek, insani iş koşulları oluşturmak, tüm kaynakları tasarruflu olarak kullanmak ve çevreye verilebilecek zararlardan kaçınmak bulunmaktadır. Yöneticiler bu bağlamda önemli bir örnek kişi fonksiyonu üstlenmektedirler.
 • Sistematik bir şekilde İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, yasa ve beklentiler çerçevesinde, belirlenen hedefleri periyodik olarak izleyerek İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 • ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 yönetim sistemlerini şirketimizde uygulayarak, müşterilerimize kendimizi sürekli geliştirdiğimizi belgelendirmiş oluyoruz. Durgunluğu gerileme olarak kabul ediyoruz.
 • Yeni yöntemler, siparişler veya müşteriler yeni düşünce tarzları gerektirir ve bu tüm çalışanlardan beklenir.
 • Bunun için tüm çalışanlara -tecrübelerine göre- süreçlerde şirket genelinin saydamlaşması ve basitleşmesini sağlayacak değişiklikleri yapma imkanı verilir.
 • Bu sayede organizasyon yapısının katılaşmasının önüne geçmek hedeflenmektedir.
 • Daha ziyade, asıl hedef gözden kaçırılmadan doğaçlama ve rotasyonu şirket içinde olağanlaştırmak için her şey yapılmalıdır.
 • Hedefimiz güvenilir, dakik, yenilikçi ve ulaşılabilir en yüksek kalite ile müşteri memnuniyetine ulaşmak.
 • Çalışanlarımız için aldığımız eğitim ve motivasyon aktivitileri kalite boyutları yanında iş ve çevre sağlığı konularını da içermektedir.
 • Çalışmalarımızın meydana getirdiği çevresel etkiler kayıt edilir, değerlendirilir ve sürekli iyileştirme çalışmaları ve en az seviyeye indirilir. Ekonomik boyutu göz önünde bulundurularak mümkün olan en son teknolojilere sahip olmak hedeflenmektedir. Yasal gereklilikler bizim için uyulması gereken minimum kriterlerdir.
 • Temizlik ve işletme sarf malzemelerinin tefariğinde ürünler önce çevreye zararları açısından daha sonra maliyetlerine göre değerlendirilir.
 • Diğer firmalardan hizmet almadan önce güvenilirliklerinden ve yeterliliklerinden emin oluruz. Tedarikçilerimizi çevresel faaliyetlerimize mutlaka dahil ederiz.
 • Çalışanlarımız, resmi daireler ve kamuoyu ile açık diyaloglar sağlayarak ticari hayatımızda güvenilirliğimizi artırmak, iyileştirme ve gelişme kaydetmek işletme politikamızdır.