NOSAB Köknar Cad. No: 40, 16140 Nilüfer/Bursa-Turkey – +90 224 410 00 88

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

VARİO PACK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK LTD. ŞTİ. (“Vario Pack”) tarafından işletilen “www.variopack.com” adresindeki internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin İnternet Sitesi kullanılmadan önce, okunması gereklidir. Eğer Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul etmiyor yahut kişisel verilerinizin Vario Pack tarafından saklanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını istemiyorsanız lütfen tarayıcınızı kapatınız ve toplamış olduğumuz veriler için yasal haklarınızı kullanmak üzere bizimle irtibata geçiniz.

Kullanıcılara ait ve Vario Pack tarafından erişilen ve/veya elde edilen kişisel veriler haricinde; Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler Vario Pack tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

Vario Pack, Kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi’nde belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta ve Gizlilik ve Verilerin Korunması Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlar dışında hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics, Facebook ve Twitter’ın Yeniden Pazarlama, Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması gibi özellikleri kullanılmaktadır. Kullanıcılar, bu bilgileri sağlayan üçüncü tarafların reklam ayarlarını kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in ve Facebook’un kapsamı dışında kalabilir veya reklamlarını özelleştirebilir.

Google Analytics, Twitter ve Facebook ile Vario Pack’a sağlanan demografik bilgiler Vario Pack tarafından, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi hükümleri kapsamında paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel veri içermeyip grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcılar, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektedir.

Kullanıcı’lara ait kişisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi’nden alışveriş yapan Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi arayüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Kullanıcı, Vario Pack ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

E-bülten ve elektronik ileti üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan linke tıklayarak veya İnternet Sitesi üzerinde ilgili alandan “Kampanyalardan ve fırsatlardan haberdar olmak istiyorum” seçeneğini boş bırakılarak e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.

Vario Pack tüm politikalarında, müşteri ve Kullanıcı’larına sunacağı ürün, hizmet, fırsat ve kampanyalarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Vario Pack İnternet Sitesi’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Kullanıcı’lar ve/veya İnternet Sitesi üyelerimiz tarafından Vario Pack’a sağlanan veya Vario Pack tarafından edinilen bilgilerin ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için, Vario Pack veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

İnternet Sitesi’ni kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Vario Pack’dan bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca aranızda gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifresi gibi bilgiler Vario Pack tarafından görülmemekte ve kaydedilememektedir.

İnternet Sitesi’ne üyelik, (varsa) ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ve kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer İnternet Sitesi kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN ŞARTLAR VE AYDINLATMA

İşbu Kişisel Verilere İlişkin Şartlar ve Aydınlatma metni ile, VARİO PACK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK LTD. ŞTİ.’ye (“Vario Pack”) sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, ilgili mevzuat kapsamında, veri sorumlusu Vario Pack tarafından, işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz yahut bir sipariş oluşturmanız veya başkaca bir işlem ile bağlanmanız halinde, tamamen veya kısmen formlar ve otomatik yollar ile ve izin verildiği ölçüde üçüncü taraflar üzerinden elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde Vario Pack tarafından işlenebilecektir.

Bu bilgileri toplamakta, işlemekte, depolamakta, kullanmakta ve paylaşmaktaki temel dayanaklarımız, rızanız, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, meşru menfaatler, İnternet Sitesi ve bağlı hizmetlerin geliştirilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, cayma hakkının tanınması ve kullandırılması, daha iyi kullanıcı deneyimi yaratılması, piyasa araştırması, pazar ve kullanıcı analizi, etkileşimin ve memnuniyetinin arttırılmasıdır.

Kişisel Verilerin Toplanılması ve İşlenmesindeki Amaçlarımız

Vario Pack kişisel verilerinizi, Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi’ne geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplanması, reklamların optimize edilmesi ve yayınlanması, İnternet Sitesi’nde kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, İnternet Sitesi’nin geliştirilmesinin ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, Vario Pack hizmetlerinin ve ürünlerinin iyileştirmesinin sağlanması, İnternet Sitesi’nin kullanımının kolaylaştırılmasının ve Vario Pack hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımının Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirilmesinin sağlanması, Kullanıcı’lara daha iyi hizmet sunulması, daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması, istatistiki bilgi elde edilmesinin ve bu bilgilerin derlenmesinin sağlanması, Vario Pack‘ın ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi, kampanya ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirilmesi, özel promosyon faaliyetlerinde bulunulması, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamların, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, hedef kitle çalışmaları yapılması, talep eden Kullanıcı’ların üyelik işlemlerinin tamamlanması, kullanıcıları daha iyi tanıyarak onlara en uygun hizmetin verilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, her türlü iletişim aracına uygun bildirimin sağlanabilmesi, Vario Pack tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve satış sonrası operasyonların gerçekleştirilmesi, İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapanların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, İnternet Sitesi’nde yer alan iletişim formunu doldurarak tarafımıza ileten Kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, Kullanıcılar’ın söz konusu iletişim formunda herhangi bir talepte bulunmaları halinde taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli aksiyonların alınması, alışveriş yapan müşterilerin siparişlerinin yerine getirilmesi ve söz konusu kişiler ile siparişleri kapsamında iletişime geçilmesi amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir. Kişisel verilerinizi, tarafınızdan haklı bir anonimleştirme, silme talebi aldığımız zamana kadar saklıyoruz. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Hak ve Yükümlülükleriniz

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime veya ifşaya, kullanımına, değiştirilmesine, yok edilmesine ve kaybına karşı korumak üzere geliştirilmiş teknik, idari ve fiziki güvenlik önlemleri uygulamakta ve bunları değişen şartlara göre güncellemekteyiz. Ancak aşılamayacak herhangi bir önlemin olmadığını hatırlatır, kişisel verilerinizin korunması için gösterdiğimiz çabaya sizin katkılarınız da önem arz ettiğini bildirmek isteriz. Dolayısıyla sizden İnternet Sitesi’nde şüpheli faaliyetler fark etmeniz halinde bizi derhal haberdar etmenizi önemle rica ederiz.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak, 

(1) açık rızanızı geri alma, 

(2) sizinle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve varsa sizinle ilgili işlenmiş verilere erişme, 

(3) yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya güncellenmesini talep etme, 

(4) unutulma, 

(5) mevzuatta öngörülen zorunlu işleme dışında işlemenin sınırlandırılmasını talep etme, 

(6) kişisel verilerinizin elektronik bir kopyasını yaygın olarak kullanılan ve okunabilir bir halde size veya üçüncü kişilere iletimini talep etme, 

(7) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

(8) unutma ve düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(9) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(10) mevzuata aykırı işleme sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Hak kullanımlarının yasal sınırlamalarla bağlı olduğunu, bazı taleplerinizin reddedilebileceğini unutmayınız.

Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerinizi, talebiniz üzerine, otuz gün içinde imha edeceğimizi bildirmek isteriz. Bu maddede yahut mevzuatta belirtilen haklarınızdan birini veya birkaçını kullanmak istediğinizde lütfen yazılı kanallar vasıtasıyla bizimle iletişime geçiniz.

13 yaş altındaki çocukların verilerini toplamıyoruz. Bu yaş sınırının altındaysanız lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmayı bırakınız ve bize kişisel veri sağlamayınız. Otomatik veri toplama sistemleri yahut beyan esaslı form doldurmalar vasıtasıyla bu verilerin veri bankamıza girmesi olasıdır. 13 yaş altındaki bir çocuğun kişisel verilerini topladığımızı öğrenirsek kişisel verileri imha için gerekli adımları derhal atacağız. Yaş Sınırı altında olan bir çocuğun ebeveyniyseniz ve çocuğunuzun kişisel verilerinin Vario Pack tarafından işlendiğini anlarsanız lütfen bizimle irtibata geçin. 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Paylaşılması

Vario Pack‘a sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Vario Pack’ın yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi’nde zaman zaman değişikliklere gidilebilir. Bunlarda yapılacak ve onay gerektiren esaslı değişiklikler için değişiklik yürürlüğe girmeden önce bize sağladığınız iletişim kanalları üzerinden sizi bilgilendireceğiz. Güncel sözleşmelerimize internet sitemiz üzerinden her zaman erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili sorularınız ve talepleriniz için lütfen info@variopack.com elektronik posta, yahut NOSAB Köknar Cad. No:40 16140 Nilüfer/Bursa Türkiye posta adresi üzerinden bizimle irtibat kurmaktan çekinmeyiniz. Bizimle çözümleyemediğiniz ihtilaflı haller için Türkiye’de ikamet ediyorsanız veya çalışıyorsanız, ya da söz konusu kişisel veri mevzuatına aykırılık Türkiye’de gerçekleştiyse şikayetinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunuz için teşekkür ederiz.